top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA -

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO

przez  Praktykę konsultacyjno-terapeutyczną 15/65 dr Justyna Deręgowska

Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest Praktyka konsultacyjno-terapeutyczna 15/65 dr Justyna Deręgowska z siedzibą w Poznaniu (61-555) przy ul. Droga Dębińska 15/65.

Przetwarzanie danych

 • Przetwarzane dane osobowe są pozyskiwane w wyniku zapisywania się pacjentów na wizyty, telefonicznie pod numerem telefonu 509703116  Dane obejmują imię i nazwisko oraz nr telefonu, w niektórych przypadkach również adres e-mail i adres zamieszkania.

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Praktykę polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub zaświadczenia.

 • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu kontaktu dotyczącego dat i godzin spotkań w związku z diagnozą, konsultacją, poradnictwem bądź psychoterapią.

 • Dodatkowo dane są przetwarzane w związku z wystawianiem faktury.

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji, poradnictwa i psychoterapii indywidualnej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub wydania zaświadczenia.

Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe są przechowywane do momentu złożenia przez Panią/Pana żądania ich usunięcia lub rezygnacji z usług Praktyki.

Przekazywanie danych

 • W sytuacji konieczności wystawienia faktury dane osobowe są przekazywane firmie Biuro Rachunkowe Exactus Sp.z o.o z siedzibą w Mosinie (62-050) przy ul. Dembowskiego 5, która prowadzi obsługę finansowo-księgową Praktyki (dane w zakresie imienia i nazwiska, a na wyraźne życzenie pacjenta również adresu).

 

W sytuacji superwizji – czyli merytorycznego nadzoru procesów leczenia – informacje dotyczące pacjentki/pacjenta przekazywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby (zachowana jest pełna anonimowość).

 

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodową psychologa.

Z wyjątkiem zwolnienia z obowiązku z zachowania poufności przez prokuratora lub sąd bądź jeśli życie pacjentki/pacjenta lub innych osób będzie poważnie zagrożone.

 

Prawa właściciela danych osobowych

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Jeśli życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych z bazy, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania – proszę o kontakt z Praktyką konsultacyjno - terapeutyczną 15/65 dr Justyna Deręgowska z siedzibą przy ul. Droga Dębińska 15/65 61-555 Poznań – pisemnie: pismo doręczone osobiście bądź pocztą tradycyjną.

 

Dokładam wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanym na klucz kontenerze biurowym. Dane przetwarzane komputerowo są chronione w folderze zabezpieczonym hasłem.

bottom of page