top of page
mama website title 1.jpg

OFERTA

OFERTA
zakres pracy.png

ZAKRES KONSULTACJI

I TERAPII

 • psychoonkologia (wszystkie etapy choroby)

 • kryzysy egzystencjalne

 • kryzysy w relacjach

 • kryzysy suicydalne

 • trudności adaptacyjne

 • trudności w obszarze seksualności

 • poczucie straty i żałoba

 • cierpienie w chorobach przewlekłych

 • depresje i zaburzenia lękowe

 • radzenie sobie ze stresem

 • trudności w relacjach społecznych

 • trudności wychowawcze

 • rozwój osobisty

formy pracy.png
metody pracy.png

FORMY PRACY

 • konsultacje i terapia indywidualna

 • konsultacje dla par

 • konsultacje dla rodzin

 • terapia grupowa

 • grupy rozwojowe 

 • grupy wsparcia

 • interwencja kryzysowa 

 • poradnictwo pedagogiczne

 • treningi autogenne Schultza

 • szkolenia

 • warsztaty rozwojowe

 

Spotkania bezpośrednie

Spotkania online 

Spotkania w miejscu pobytu pacjenta

Interwencja kryzysowa na terenie instytucji

METODY PRACY

W pracy terapeutycznej łączone są:

 • podejście systemowe 

 • podejście skoncentrowane  na rozwiązaniach (z ang. Brief Solution Focused Approach) 

 • podejście skoncentrowane na sensie i wartościach  (Logoterapia - nurt terapii egzystencjalnej Victora Frankla) 

praca grupowa.png

ZAJĘCIA GRUPOWE

Grupa warsztatowa radzenia sobie ze stresem 

(z wykorzystaniem metod rozwijających twórczą wyobraźnię i treningu autogennego Schultza)


 

      Do pracy w grupie warsztatowej zapraszam osoby, które chcą poprawić swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem i emocjami. 

    Spotkania grupy będą się odbywały w równych odstępach czasowych (raz w tygodniu). Podczas spotkań wykorzystywane będą takie metody i techniki jak: trening autogenny Schultza (technika relaksacji neuromięśniowej), wizualizacje (metoda relaksu, aktywizująca doświadczenia zmysłowe i emocjonalne), praca z kartami metaforycznymi i w oparciu o literaturę terapeutyczną a także elementy psychoedukacji.

Praca w grupie służyć będzie między innymi:

- rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności rozpoznawania, rozumienia i werbalizowania swoich emocji i emocji innych ludzi

- czerpania z emocji energii do konstruktywnego działania

- radzenia sobie z trudnymi emocjami 

- rozwijaniu inteligencji emocjonalnej i interpersonalnej

- rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem (w obszarze jego objawów fizycznych, behawioralnych, psychicznych i emocjonalnych) 

- usuwaniu wewnętrznego napięcia i uzyskiwaniu stanu równowagi 

CENNIK

Spotkanie konsultacyjne: 160zł

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której trudno Ci sfinansować pomoc lub potrzebujesz innego rozwiązania - skontaktuj się.

O MNIE

O MNIE

jd2 (1).jpg

dr Justyna Deręgowska – psychoonkolog,  terapeuta, specjalista psychoterapii integralnej

 Ukończyła:

 • studia w zakresie Poradnictwa Społecznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • studia podyplomowe z Psychoonkologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

 • certyfikowane kursy psychoterapeutyczne I i II stopnia z Psychoterapii Integralnej i Noo-psychoterapii, akredytowane przez International Association of Logotherapy and Existential Analysis at the Viktor Frankl Institute Vienna

 • kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej

 • szkolenia I i II stopnia oraz specjalizacyjne z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (kursy akredytowane przez Interniational Alliance of Solution Focused Teaching Institutes oraz Polskie Stowarzyszenie Terapeutów terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach)

 • szereg szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w poradniach, na oddziałach szpitalnych, w hospicjum i stowarzyszeniach działających na rzecz pacjentów onkologicznych. Poddaje swoją pracę stałej superwizji. 

   

Jest uczestnikiem projektów promujących kompleksowe programy edukacji zdrowotnej. Prowadzi szkolenia kierowane do wszystkich członków interdyscyplinarnych zespołów leczących, opiekujących się i wspierających pacjentów przewlekle chorych i ich rodziny.

KONTAKT

KONTAKT

Justyna Deręgowska

ul. Droga Dębińska 15/65

61-555 Poznań

e-mail: deregowscy@gmail.com

tel. 509 703 116

NIP: 779-199-63-75

REGON: 386500746

bottom of page